Hyacintha

Ik ben in 1962 geboren in Iran uit een Nederlandse moeder en een Libanese vader. Mijn kinderjaren bracht ik door in Libanon en mijn puberteit in Bahrein. Van jongs af aan heb ik te maken gehad met diverse culturele en levensbeschouwelijke invloeden, dit ervaar ik als een enorme verrijking.

Al in mijn jeugd nam bovenzintuiglijk waar, met andere woorden: ik had een gave die je helderziendheid zou kunnen noemen. Als kind droomde ik al dat ik mensen zou kunnen genezen zonder medicijnen.

Lange tijd wilde ik graag arts worden en heb daarom een universitaire studie biologie gedaan. Het liefst werd ik ambulance-arts. Je moet dan snel handelen bij calamiteiten en ook psychologie leek me erg interessant. In wat ik nu doe komen veel van die elementen samen, echter op een totaal andere manier.

Mijn visie is holistisch, energetisch en spiritueel:
• Alles komt voort uit en maakt tegelijkertijd deel uit van de grote, universele Schepper Bron. De Bron is voor mij ook de Goddelijke Vader die zich in elk van ons manifesteert in unieke persoonlijke uitdrukkingen.
• Alles wat bestaat is energie, trilling en frequenties. Dit vormt de basis van waaruit ik werk en dingen waarneem.
• Voor mij hangt alles met elkaar samen en vormt een organisch geheel – dingen zijn nooit los van elkaar te zien.

Ik werk met de Omnium Methode van Caroline Cory. Ik werk en benader alles multidimensionaal en vanuit een universeel perspectief.
www.ClaritasEssentiae.nl

Hyacintha Lyme therapeut